Bồn Rửa Bát 1 Ngăn Có Rổ Đựng BR01

Giá: 2.090.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Inox

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Rửa Bát 1 Ngăn Có Rổ Đựng BR01

Giá: 2.090.000VND