Set 6 Món Rổ Nhựa Kèm Chậu Ráo Nước

Giá: 32.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: nhựa

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Set 6 Món Rổ Nhựa Kèm Chậu Ráo Nước

Giá: 32.000VND