Giá Để Bát Đũa Gấp Gọn

Giá: 58.000VND

Đơn vị tính:Cái
Kích thước:36.5 x 31.5 x 4cm
Kích thước gấp gọn:36.5 x 31.5 x 4 cm.
Trọng lượng530g.
(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Giá Để Bát Đũa Gấp Gọn

Giá: 58.000VND