Bản Lề Gấp Tự Khóa 90 Độ PK19

Giá: 39.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Thép

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bản Lề Gấp Tự Khóa 90 Độ PK19

Giá: 39.000VND