Đầu Vòi Hoa Sen 5 Chế Độ Tiết Kiệm Nước VN02

Giá: 27.500VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: ABS

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đầu Vòi Hoa Sen 5 Chế Độ Tiết Kiệm Nước VN02

Giá: 27.500VND