Bộ keo sửa chữa Bestway

Giá: 38.000VND

Đơn vị tính: Tuýp

Chất liệu: keo dán

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ keo sửa chữa Bestway

Giá: 38.000VND