Ấm Thủy Tinh Siêu Tốc Cao Cấp CHEFMAN CM-736T 2L

Giá: 308.000VND

Chất liệu: thủy tinh, nhựa

Đơn vị tính: Cái

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Ấm Thủy Tinh Siêu Tốc Cao Cấp CHEFMAN CM-736T 2L

Giá: 308.000VND