Bồn Rửa Bát 2 Ngăn Bằng Đá Cao Cấp BR05

Giá: 1.750.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đá nhân tạo

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Rửa Bát 2 Ngăn Bằng Đá Cao Cấp BR05

Giá: 1.750.000VND