Đầu Vòi Nối Rửa Bát Tăng Áp Xoay 360 Độ

Giá: 10.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: nhựa

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đầu Vòi Nối Rửa Bát Tăng Áp Xoay 360 Độ

Giá: 10.000VND