Kéo Cán Vàng Rồng Phụng

Giá: 34.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Thép

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Kéo Cán Vàng Rồng Phụng

Giá: 34.000VND