Máy Sấy Chén Khử Trùng Bằng Nhiệt SPW02

Giá: 1.485.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Kim loại, kính

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Máy Sấy Chén Khử Trùng Bằng Nhiệt SPW02

Giá: 1.485.000VND