Đầu Lọc Nước Trực Tiếp Nhiều Tầng Lọc

Giá: 13.000VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Chất liệu:  Nhựa
(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đầu Lọc Nước Trực Tiếp Nhiều Tầng Lọc

Giá: 13.000VND