Găng Tay Silicon Chịu Nhiệt Nhà Bếp

Giá: 4.000VND

Đơn vị tính: Cặp
Chất liệu: Silicon

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Găng Tay Silicon Chịu Nhiệt Nhà Bếp

Giá: 4.000VND