Bộ Bát Đĩa Gia Đình Cho 8 Người Bằng Sứ BS01

Giá: 2.530.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Gia Đình Cho 8 Người Bằng Sứ BS01

Giá: 2.530.000VND