Hộp Nhựa Đựng Tăm Xỉa Răng Nhấn Tự Động

Giá: 11.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Nhựa

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Hộp Nhựa Đựng Tăm Xỉa Răng Nhấn Tự Động

Giá: 11.000VND