Khay Gốm Đựng Bánh Vân Đá Có Nắp Kính BG03

Giá: 549.000VND659.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm, Thủy Tinh

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Khay Gốm Đựng Bánh Vân Đá Có Nắp Kính BG03