Khay Sứ 3 Tầng Đựng Trái Cây, Bánh Kẹo KT02

Giá: 605.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm + Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Khay Sứ 3 Tầng Đựng Trái Cây, Bánh Kẹo KT02