Khay Úp Ly Kim Loại K05

Giá: 95.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Úp Ly Kim Loại K05

Giá: 95.000VND