Ống Heo Tiết Kiệm Hình Hồ Lô Trang Trí TD04

Giá: 407.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Ceramic

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Ống Heo Tiết Kiệm Hình Hồ Lô Trang Trí TD04

Giá: 407.000VND