Bộ 2 Bình Thủy Tinh Cắm Hoa Khô Phong Cách Châu Âu TK03

Giá: 924.000VND

Đơn vị tính: Cặp

Chất liệu: Thủy tinh + Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ 2 Bình Thủy Tinh Cắm Hoa Khô Phong Cách Châu Âu TK03

Giá: 924.000VND