Cặp Voi Sứ Tài Lộc Trang Trí Phòng Khách TD31

Giá: 506.000VND

Đơn vị tính: Cặp

Chất liệu: Gốm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Cặp Voi Sứ Tài Lộc Trang Trí Phòng Khách TD31

Giá: 506.000VND