Giá Để Cốc Kẹp Bàn Thông Minh

Giá: 6.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Giá Để Cốc Kẹp Bàn Thông Minh

Giá: 6.000VND