Bas Sắt Móc Treo Kệ Tủ Gắn Tường PK42

Giá: 43.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Thép cán nguội

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bas Sắt Móc Treo Kệ Tủ Gắn Tường PK42

Giá: 43.000VND