Dây Đai Cố Định Đồ Nội Thất PK34

Giá: 43.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Thép không gỉ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Dây Đai Cố Định Đồ Nội Thất PK34

Giá: 43.000VND