Bồn Tiểu Nam Cảm Ứng Mạ PVD Cao Cấp BT05

Giá: 5.170.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bồn Tiểu Nam Cảm Ứng Mạ PVD Cao Cấp BT05

Giá: 5.170.000VND