Cầu Thoát Sàn Chắn Rác Trên Ban Công Sân Thượng 10x10cm PS08

Giá: 329.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Cầu Thoát Sàn Chắn Rác Trên Ban Công Sân Thượng 10x10cm PS08

Giá: 329.000VND