Giỏ Lưới Sắt Màu Trắng Treo Tường Phòng Tắm GT03

Giá: 26.400VND

Đơn vị tính: Cái

Màu sắc : Trắng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Giỏ Lưới Sắt Màu Trắng Treo Tường Phòng Tắm GT03

Giá: 26.400VND