Chậu Lavabo Đặt Bàn Hoa Văn Vàng Trắng Mạ PVD LB15

Giá: 825.000VND879.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Gốm

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm vòi nước

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Chậu Lavabo Đặt Bàn Hoa Văn Vàng Trắng Mạ PVD LB15