Chậu Lavabo Đứng mạ PVD Màu Đen LB06

Giá: 5.940.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Sứ

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm vòi nước

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Chậu Lavabo Đứng mạ PVD Màu Đen LB06

Giá: 5.940.000VND