Khung Inox 5 Móc Treo Đồ Đa Năng

Giá: 12.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: inox

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khung Inox 5 Móc Treo Đồ Đa Năng

Giá: 12.000VND