Ống Xả Bồn Rửa Mặt Inox XP01

Giá: 26.400VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Inox

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Ống Xả Bồn Rửa Mặt Inox XP01

Giá: 26.400VND