Vòi Hồ Inox Dài VN32

Giá: 110.000VND

Tính đơn vị:  Cái

Chất liệu: Inox

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Vòi Hồ Inox Dài VN32

Giá: 110.000VND