Vòi Lavabo Nóng Lạnh 3 Chế Độ VN29

Giá: 539.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Đồng

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Vòi Lavabo Nóng Lạnh 3 Chế Độ VN29

Giá: 539.000VND