Vòi Lavabo Nóng Lạnh Mạ Màu Vàng Cao Cấp VN21

Giá: 792.000VND

Đơn vị: Cái

Chất liệu: Đồng, gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Vòi Lavabo Nóng Lạnh Mạ Màu Vàng Cao Cấp VN21

Giá: 792.000VND