Đài Phun, Sục Khí Hồ Nước 25W 12 Led

Giá: 142.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: ABS

 

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đài Phun, Sục Khí Hồ Nước 25W 12 Led

Giá: 142.000VND