Băng Keo 2 Mặt Siêu Dính Cuộn 5 Mét

Giá: 32.000VND

Đơn vị tính: Cuộn

Chất liệu: PU nano

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Băng Keo 2 Mặt Siêu Dính Cuộn 5 Mét

Giá: 32.000VND