Đầu Nối Vòi Rửa Tăng Áp 3 Chế Độ VN03

Giá: 14.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: ABS

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Đầu Nối Vòi Rửa Tăng Áp 3 Chế Độ VN03

Giá: 14.000VND