Chảo Đá Kiểu Nhật Có Nắp Đậy CD01

Giá: 255.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Hợp Kim Nhôm

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Chảo Đá Kiểu Nhật Có Nắp Đậy CD01

Giá: 255.000VND