Dụng Cụ Cắt Trứng 2 Khuôn

Giá: 15.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Nhựa

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Dụng Cụ Cắt Trứng 2 Khuôn

Giá: 15.000VND