Thùng Gạo Mặt Gương Cao Cấp TG02

Giá: 1.155.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Inox 304

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Thùng Gạo Mặt Gương Cao Cấp TG02

Giá: 1.155.000VND