Dụng Cụ Mài Dao Kéo Có Cốc Hút Cố Định

Giá: 9.500VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: ABS + kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Dụng Cụ Mài Dao Kéo Có Cốc Hút Cố Định

Giá: 9.500VND