Khay Đá Tổ Ong 37 Ô Bằng Silicon

Giá: 24.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: silicon

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Đá Tổ Ong 37 Ô Bằng Silicon

Giá: 24.000VND