Bình Thủy Tinh Chịu Nhiệt Đáy Vuông BN01

Giá: 208.000VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Thủy tinh

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bình Thủy Tinh Chịu Nhiệt Đáy Vuông BN01

Giá: 208.000VND