Khay Kim Loại Đựng Bình Ly Chữ Nhật K01

Giá: 280.500VND

Đơn vị tính: Cái

Chất liệu: Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Khay Kim Loại Đựng Bình Ly Chữ Nhật K01

Giá: 280.500VND