Bộ Ấm Trà Sứ Có Giá Treo Cốc BG29

Giá: 1.265.000VND

Đơn vị tính: Bộ
Chất liệu: Gốm sứ, Thủy tinh, Kim loại

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Ấm Trà Sứ Có Giá Treo Cốc BG29

Giá: 1.265.000VND