Bát Sứ Trắng Đế Gỗ Đựng Trái Cây BG36

Giá: 193.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ – Gỗ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bát Sứ Trắng Đế Gỗ Đựng Trái Cây BG36

Giá: 193.000VND