Bộ Bát Đĩa Sứ Trắng Viền Vàng 37 Món BD02

Giá: 1.680.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Xóa
Bộ Bát Đĩa Sứ Trắng Viền Vàng 37 Món BD02