Bộ Bát Đĩa 60 Món Gốm Sứ Họa Tiết Cao Cấp BD03

Giá: 4.070.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Gốm sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa 60 Món Gốm Sứ Họa Tiết Cao Cấp BD03

Giá: 4.070.000VND