Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Xanh Cốm Viền Vàng Cao Cấp 58 Món BD20

Giá: 4.750.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ xương

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Sứ Xương Xanh Cốm Viền Vàng Cao Cấp 58 Món BD20

Giá: 4.750.000VND