Bộ Bát Đĩa Gia Đình 25 Món Bằng Sứ BS02

Giá: 1.595.000VND

Đơn vị tính: Bộ

Chất liệu: Sứ

(⚠ Chú ý: Chi tiết sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh do các yếu tố trực quan về mặt hiển thị.)
Bộ Bát Đĩa Gia Đình 25 Món Bằng Sứ BS02

Giá: 1.595.000VND